Citáty

Nepokládám člověka za vzdělaného, nemá-li zájmu pro umění.

T. G. Masaryk

Hudba jsou vaše zkušenosti, vaše myšlenky, vaše moudrost. Pokud ji neprožíváte, nikdy z vás žádná nevyjde.

– Charlie Parker –

Hudebník, který chce, aby jeho nástroj byl nejvíc slyšet, je záhubou každého orchestru.

– Henryk Sienkiewicz –

Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

– Ludwig van Beethoven –

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

– Pythagoras –

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.

– Platón –

Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů.

– Christoph Willibald Gluck –

Hudba napsaná neupřímně, je neživotná.

– Sergej Sergejevič Prokofjev –

Hudba je záchrana před obyčejným slovem.

– Romain Rolland –

Wagnerova hudba je mnohem lepší, než by se dalo soudit z jejího poslechu.

– Mark Twain –

Vůbec neumím zpívat – to jsem jen imitoval Carusa.

– Charlie Chaplin –

Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.

– Martin Luther –

Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.

– Jiří Mahen –

Hudba je lékem na trápení duše.

– Quintus Flaccus Horatius –

Ticho je nejkrásnější zvuk.

– Henry Miller –

Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.

– Victor Hugo –

Hudba je starší než lidská řeč.

– Charles Darwin –

Hudba je univerzální řeč lidstva.

– Henry Wadsworth Longfellow –

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.

– české přísloví –

Hudba není obrazem zjevu, nýbrž podává srdce věcí, nejvnitřnější jádro.

– Marie de Rabutin Chantal de Sévigné –

Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.

– Lev Nikolajevič Tolstoj –

Ticho je vždycky součástí krásné hudby.
Ticho je vždycky součástí krásného umění.
Ticho je vždycky součástí krásného života.

– Robert Fulghum –

Hudba je řeč andělů.

– T. Carlyle –

Hudba je řečí pro tento svět, právě ona je jazykem srozumitelným tam, kde už srozumitelnost neočekáváme. Právě ona je objevitelkou schopností, které jsme už zapomněli.

– Jiří Pilka –

Moderní hudba je hluk s copyrightem.

– P. Holl –

Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat.

– Albert Einstein –

Je zřejmé, že sama příroda dala nám hudbu jako dar, abychom lépe snášeli strasti.

– Quintilianus –

 

Nečekaný pocit zvuku, jeho náhlé zmizení, pak jeho návrat a půvab skladby poskytují duši největší a nejsladší rozkoš.
Proto také utříděnost kombinace zvuků, jejich skladba, jakož i utříděné a pravidelné kombinace rytmických úderů, které navozují představy zvuků a které se jim blíží podle své povahy, nás hluboce přitahují.

– Avicenna –

Surovost života z ničeho tak drasticky nevyplývá, jako z konfrontace s ušlechtilou hudbou.

– Morgenstern –

Ze změti čar si můžeš snadno vyvolat představu krajiny, ale ze změti tónů nevznikne hudba.

– Lichtenberg –

Mocí hudby, zpěvu kouzlem krotnou i sápaví lvové.

– Josef Jungmann –

Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozumitelná.

– Božena Němcová –

Nic nezformuje v našem životě srdce a pocity a nic nepředá jeho jméno (myšleno Buddha) a slávu budoucím pokolením lépe než hudba.

– z kroniky Kokon čomondzú (autor Tačibana Narisue,1254) –

Nejhlavnější součástí hudby je řeč, pak rytmus a teprve v poslední řadě tón, a nikoliv opačně.
Bez porozumění slovu nelze pohnout citem. Je nutno zavrhnout každou hudbu, při níž není možné rozumět slovům – a takovou hudbou je kontrapunkt.
Ničí poezii libovolným prodlužováním a zkracováním slabik, kazí porozumění textu a nedovoluje, aby hudba působila na cit. Proto musí kontrapunkt ustoupit novému způsobu zpěvu, podobnému dramatické řeči.

– Giulio Caccini –

Ovšem, měl jsem talent; jím a velikou pílí jsem pokračoval kupředu.

– Joseph Haydn –

Nebyl jsem nikdy žádný rychlopísař a komponoval jsem vždy s rozvahou a pílí.
Taková práce je ale také trvanlivá a znalec to pozná okamžitě z partitury.

– Joseph Haydn –

Nebyl jsem kouzelník ve hře na žádný nástroj, ale znal jsem sílu a působivost všech.

– Joseph Haydn –

Jsem blízek smrti. Konec nastává dříve, než mi bylo dopřáno radovat se ze svého nadání.
Život byl přece jen tak krásný. Mým začátkům svítila tak šťastná hvězda, ale kdo změní svůj osud? …
Končím, neboť můj pohřební zpěv nesmí zůstav nedokončen.

– Z dopisu Lorenzovi da Ponte ze září 1791, kdy Wolfgang Amadeus Mozart v předtuše blízké smrti pracoval na svém Requiem –

Ptáte se mně, odkud své myšlenky beru? To nemohu s jistotou říci: přicházejí nevolány, nepřímo i bezprostředně,mohl bych je uchopit do rukou ve volné přírodě, v lese, na procházkách, v tichu noci, za časného rána; podníceny náladami, které se u básníka přemění v slova a u mne v tóny, jež znějí, šumí, bouří: až konečně stojí v notách přede mnou.

– Ludvig van Beethoven –

Věřím v obnovení hudby jejím vnitřním spojením s básnictvím, což umožní volnější rozvoj umění, které by více odpovídalo duchu doby.

– Franz Liszt –

Nové potřeby ducha, srdce i sluchu nám ukládají nové snažení a v některých případech nás nutí, abychom rušili staré zákazy.

– Hector Berlioz –

Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru.

– Giuseppe Verdi –

Protože jsem vlastně nikdy neprožil skutečné štěstí lásky,chci tomuto nejkrásnějšímu ze všech snů ještě postavit pomník.
Návrh mám již v mysli – Tristan a Isolda.

– Richard Wagner –

Melodie a harmonie by měly být v rukou umělce pouhými prostředky.
Přijde-li snad čas, ve kterém se už nebude mluvit o melodii, harmonii, o německé a italské škole, o minulosti v budoucnosti,
pak snad nastane říše umění.

– Giuseppe Verdi –

Moje hudba musí být uměleckým přetvořením lidské řeči v jejích nejjemnějších odstínech.

– Modest Petrovič Musorgskij –

Ještě nikdy se tak do krajnosti vystupňovaná senzibilita nevyjadřovala tak jednoduchými prostředky.

– Claude Debussy o hudbě M. P. Musorgského –

Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!

– Heslo Hlaholu pražského –

V hudbě život Čechů!

– Bedřich Smetana (při slavnostním kladení kamene Národního divadla) –

Myslím si, jak by bylo krásné, kdyby opět jednou přišel hudebník,o němž bychom se potřebovali hádat právě tak málo jako o jaru. Kdo na veřejné cestě najde skvost, je povinen oznámit tento nález: Žádám, aby se na tuto notičku pohlíželo z tohoto stanoviska… Tak, jak protivná je všechna reklama, je naopak oprávněná snaha směřující k tomu, aby skutečnému talentu byla zkrácena chmurná doba neslávy.

– Louis Ehlert, r. 1878 –

Neposloucháme dost ony tisíce přírodních zvuků kolem sebe a nepátráme
dost po oné tak rozmanité hudbě, kterou nám příroda nabízí s takovým nadbytkem.
Obklopuje nás a my v ní žijeme, aniž jsme ji vzali na vědomí.Tady je podle mého nová cesta. Ale – věřte mi – sotva jsem ji sám zahlédl, protože to, co zbývá ještě udělat, je ohromné.

– Claude Debussy –

Hudba není jen nějaký druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem; tyto hudební ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky; jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat.

– Arnold Schönberg –

Hudba je jazyk. Člověk chce v tomto jazyku vyjádřit myšlenky; ne však myšlenky, které je možno převést v pojmy, nýbrž hudební myšlenky.

– Anton Webern –

Hudba ve své podstatě je schopna cokoliv vyjádřit: pocit, obsah, psychický stav, přírodní jev apod. … Komponovat pro mne znamená uvést do jistého pořádku určité množství tónů podle jejich intervalových znaků

– Igor Stravinskij –

Zdá se mi, že existují dvě kategorie skladatelů. Ti, kteří měli odvahu přinést nové kameny ke stavbě, a ti, kteří je otesali, umístili a vybudovali z nich stodoly nebo katedrály.

– Arthur Honegger –

Hudba by měla změnit svůj charakter,měla by se stát přímou, prostou, velkolepou:
lid kašle na techniku a mudrování. Pokusil jsem se o to v Janě na hranici. Snažil jsem se být přístupný člověku z ulice a zároveň zajímavý pro hudebního znalce.

– Arthur Honegger –

Nutné je především probudit novou sílu citu,která novou hudbu může přivést k životu.

– Luigi Nono –

Budoucnost je plná nepředvídatelných možností. Je to možná iluze, ale vidím v každém novém díle dobrodružství: nemohl bych pracovat, kdyby nebylo v každém novém díle kus neznámého.

– Witold Lutoslawski –

Když již prostou radost, žalost neukryjeme v obličeji, tím méně dovedeme zatajit prudké vášně. Ozývá se v jejich průběhu srdce klokotem, dech vyrážíme, tepna bije mlátem. A jindy nenahmatáš tepny, dechu nepopadneš, krve se nedořežeš. I kráse a pravdivosti skladby nevěříme, dokud mráz po zádech nejde, dokud nezapomeneme dýchat, dokud obličej nestrnul, dokud se nezabarví ruměně, aby hned nato nepokryl se bledostí.

– Leoš Janáček (O průběhu duševní práce skladatelské, r. 1916) –

Byla to hlava. Krásná, tvrdá, sebevědomá, neústupná. Palice to byla! Proto dovedl Janáček čekat. Proto měl tak úžasný smysl pro pomlky.

– Václav Talich –

Čemu nejvíce vděčím za svou osobní notu? Lidové písni! Nejhlouběji na mou melodickou invenci zapůsobila píseň východomoravská a slovácká.

– Vítězslav Novák ( v knize svých pamětí – O sobě a jiných) –

První výchova se děje skrze Múzy a Apollona. Nevychovaný bude pro nás znamenat tolik co neznalý chórů a sborů. A sborové umění je celek, zahrnující v sobě tanec a zpěv dohromady.

– Platon (v díle Zákony) –

První soprán je pan Mazzanti, velký hráč na housle ve falzetu.´Nebudou mu chybět obdivovatelé, máme přece labužníky pro všechny omáčky. Já když naslouchám zpěvu, nespokojím se jen s úžasem, neboť chci, aby se na zisku uší podílelo též srdce. Ale to je dáno nemnohým, a příroda se příliš často nenamáhá, aby zplodila Farinelliho.

– Metastasio v dopise Farinellimu z roku 1756 –

Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.

– Mahen Jiří –

Hudba je univerzální řeč lidstva.

– Longfellow Henry Wadsworth –