• zus@netolice.cz
  • 388 324 361

Vážení rodiče, žáci.

Podle nejnovějších informací bude individuální výuka na ZUŠ otevřena od 11. května 2020.

Učitelé naší školy mají pokyn telefonicky (sms, mail) oslovit každého zástupce žáka s touto informací.

Výuka hromadných předmětů (hudební nauka, PHV, komorní a souborová hra) bude prozatím pozastavena. Čekáme na konečné vyjádření odborníků.

Při výuce v kroužcích, kdy jsou na hodině dvě či tři děti bude hodina rozdělena tak, aby ve třídě byl vždy jen jeden žák a učitel.

Respektujte právo učitele nařídit roušky i při výuce. ZUŠ Netolice nemá možnosti ani prostory, aby zajistila dvoumetrové rozestupy u dětí čekajících v šatně, nebo úplnou bezinfekčnost hudebních nástrojů, na kterých se děti ve škole střídají (klavír, akordeon, kytara …).

Školné za měsíce bez výuky bude všem vráceno odečtem ze školného za příští školní rok. Tam kde žák nebude pokračovat, vrátíme školné přímo zástupci žáka.

Těšíme se na spolupráci. V. Kazda – ředitel ZUŠ Netolice

Vyučujeme na tyto nástroje:

Odkazy